ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บ Antique.in.th

1. กรุณาลงข้อมูลที่เป็นจริง และรายละเอียดให้ครบถ้วน ทั้งรูปภาพ รายละเอียดประกาศ ข้อมูลติดต่อได้ เช่น เบอร์โทร ไลน์ เฟซบุ๊ค หรืออื่นๆ
2. ห้ามมีการ flush หรือลงประกาศซ้ำๆติดๆกัน หากพบเห็นจะถูกลบ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของประกาศทราบล่วงหน้า
3. หากพบข้อความหรือรูปที่สุ่มเสี่ยงให้ผิดศีลธรรมและกฎหมาย หรือสร้างความเสียหายให้กับเว็บ Antique.in.th รวมถึงประกาศที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเว็บ Antique.in.th หากพบจะถูกลบและแบนผู้ใช้ทันที
4. ห้ามโอนเงิน! หรือส่งสินค้าก่อน! ต้องตรวจสอบคู่ค้าว่ามีตัวตนจริง ให้มั่นใจ100%เท่านั้น! ถ้าไม่มั่นใจ ท่านสามารถใช้แอดมินเว็บ Antique.in.th เป็นตัวกลางโอนเงินได้ โดยไม่มีหักค่าใช้จ่ายค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และบังคับให้ต้องผ่านแอดมิน ถ้ามีการร้องขอจากคู่ค้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และหากเป็นผู้ขายไม่ยินยอม แล้วไม่แจ้งเหตุผลที่เหมาะสม เอาแต่จะให้คนซื้อโอนเงินตรงอย่างเดียว ทางเว็บ Antique.in.th จะอนุมานว่าท่านมีเจตนามิชอบ จะถูกแบนผู้ใช้ทันที
หากซื้อขายกันโดยตรง โดยไม่ผ่านแอดมิน แล้วมีความเสียหายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม ทางเว็บ Antique.in.th จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ผู้เสียหายต้องไปแจ้งความดำเนินคดี ตามตัวผู้ก่อความเสียหายเอง โดยทางเว็บ Antique.in.th จะสนับสนุนข้อมูลทั้งหมดของผู้ก่อเหตุเท่าที่มี ให้ผู้เสียหายไปจัดการต่อเอง
5. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน และข้อมูลต่างๆในการเป็นสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับ ทางเว็บ Antique.in.th จะไม่นำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่ เมื่อมีการกระทำที่ขัดต่อข้อกฎหมาย ทางเว็บ Antique.in.th จะส่งข้อมูลให้ผู้มีอำนาจทางกฎหมายดำเนินการต่อไป
6. ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา, Link, รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใด ที่เกิดจากการใช้บริการของผู้ใช้งาน ความรับผิดชอบของเนื้อหาเหล่านั้น จะต้องเป็นของผู้ใช้งานท่านนั้นๆ เท่านั้น ทางเว็บ Antique.in.th จะไม่รับผิดชอบ ต่อข้อมูลใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของผู้ใช้งาน แต่จะให้ความร่วมมือ ในการป้องกัน ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น ต่อสมาชิก และบุคคลหรือองค์กร อื่นๆ
7. ในกรณีที่มีปัญหา ทำให้สมาชิกไม่สามารถใช้บริการเว็บ Antique.in.th ได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะ ปัญหาทางเทคนิค หรือจากภัยธรรมชาติ ที่ไม่อาจคาดเดาได้ ทางเว็บ Antique.in.th จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก ข้อผิดพลาดเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หากพบปัญหาใดๆในขณะใช้บริการ กรุณาติดต่อมาที่ webmaster@antique.in.th